Posted on

A Globális Hadműveleti Szervezet

A Globális Hadműveleti Szervezet egy fiktív szervezet a Paktum-trilógiában. A Globális Hadműveleti Szervezet előfordul még a trilógiában „East North South West Operational Organization” és „ENSW/ORG” neveken.

A Globális Hadműveleti Szervezet egy katonai tömb, amely magába olvasztja az egykori NATO tagországokat, Oroszországot, Kínát, Izraelt, Iránt, Irakot, Szíriát, Japánt, Ausztráliát, Indiát, Pakisztánt, és még egy tucat országot. A Föld valamennyi fejlett haderejével rendelkező nemzete szövetségre lépett a Globális Hadműveleti Szervezet kötelékében.

A Globális Hadműveleti Szervezet tagországai megnemtámadási és bajtársi szerződést kötöttek egymással, ami azt jelenti, hogy egymás ellen semmilyen körülmények között sem lépnek fel ellenségesen, ugyanakkor, ha bármely tagországot külső támadás érné, a szövetség összes tagállama a segítségére siet. Izland a Globális Hadműveleti Szervezet tagja, ha bárki megtámadná Izlandot, azt úgy tekintik, mintha a tömb egészét támadná meg, és ennek megfelelően reagálnak.

A Globális Hadműveleti Szervezetet a The Order hozta létre. Ennek felépítésével garantálta a világbékét az idegenek számára, akik tartottak a kontrollálatlan katonai akcióktól.

A katonai tömbök a második világháború után jöttek létre, azért, hogy égiszük alatt több ország egyesítse haderejét. Ilyen tömbök voltak a NATO és a Varsói Szerződés Szervezete. A két tömb egymással szemben állt, mint két nagy birodalom, és ez háborús feszültséget eredményezett.

A Varsói Szerződés Szervezetének felbomlása után a NATO maradt az egyetlen katonai tömb. Idővel megjelentek a pólusok vele szemben, formális, nem hivatalos kisebb-nagyobb katonai tömbök formájában, melyekben Kína, Oroszország, és a közel-kelet néhány állama vett részt.

Valójában a második világháború előtt is léteztek katonai tömbök, ezeket akkoriban birodalomnak nevezték.

(Paktum Lexikon)